interLAN SPEED Dyspozytor

Niezastąpione narzędzie pracy dyspozytora

 • Rozwiązaniem, które pozwoli ograniczyć puste przebiegi, kontrolować korytarz, usprawnić komunikację z kierowcami, zredukować koszty transportu i podnieść efektywność Twojej pracy, jest aplikacja Dyspozytor.

 • Dyspozytor

  Posiadając flotę już kilkudziesięciu pojazdów własnych lub kontraktowych musisz umiejętnie zarządzać posiadanym taborem oraz dbać o jego efektywne wykorzystanie. Rozwiązanie interLAN SPEED Dyspozytor pomaga zaplanować, wyznaczyć i nadzorować trasę, wykorzystując zintegrowaną mapę cyfrową i komunikację z systemem telematycznym lub aplikacją mobilną, taką, jak mSPEED. Posiadając flotę już kilkudziesięciu pojazdów własnych lub kontraktowych musisz umiejętnie zarządzać posiadanym taborem oraz dbać o jego efektywne wykorzystanie. Rozwiązanie interLAN SPEED Dyspozytor pomaga zaplanować, wyznaczyć i nadzorować trasę, wykorzystując zintegrowaną mapę rozwiń cyfrową i komunikację z systemem telematycznym lub aplikacją mobilną, taką, jak mSPEED.

 • Efektywne planowanie

  Podstawowymi zadaniami modułu Dyspozytor jest wsparcie procesu optymalnego planowania zleceń do pojazdów lub – odwrotnie – planowanie pojazdów do zleceń. Odbywa się ono przez minimalizację pustych przebiegów oraz skrócenie czasu przestoju, z kontrolą szeregu ograniczeń, jak np.: czas pracy kierowcy, wyposażenie pojazdu, ważność dokumentów kierowcy/ pojazdu/ przewoźnika i wiele innych. Realizacja zadań przez Dyspozytor jest możliwa dzięki integracji systemów interLAN z zaawansowanymi mapami cyfrowymi oraz rozwiązaniami telematycznymi lub mobilnymi. 

  Efektywne planowanie

  Podstawowymi zadaniami modułu Dyspozytor jest wsparcie procesu optymalnego planowania zleceń do pojazdów lub – odwrotnie – planowanie pojazdów do zleceń. Odbywa się ono przez minimalizację pustych przebiegów oraz skrócenie czasu przestoju, z kontrolą szeregu ograniczeń, jak np.: czas pracy kierowcy,
  rozwiń

Nadzór nad procesem transportowym

Wiemy, że aktywny nadzór nad przebiegiem transportu daje możliwość szybkiej reakcji w przypadku sytuacji awaryjnych, a tym samym wpływa na jakość obsługi klienta. W module Dyspozytor umożliwiliśmy wyznaczanie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym korytarza, którym powinny poruszać się pojazdy. Zadbaliśmy także o nadzorowanie na bieżąco terminowości realizowanych zleceń, przez wyliczanie planowanego czasu dojazdu do punktu docelowego (ETA) w powiązaniu z czasem pracy kierowcy. Dodatkowo, w przypadku transportu w temperaturze kontrolowanej, temperatura z czujników na naczepie porównywana jest w czasie rzeczywistym z temperaturą podana na zleceniu.

Komfortowa komunikacja z kierowcą

Sprawna komunikacja z kierowcą przekłada się na jakość świadczonych usług, a tym samym zadowolenie klienta. Dlatego w Dyspozytorze zadbaliśmy o możliwość prowadzenia dwustronnej komunikacji między użytkownikiem programu a kierowcą. Bezpośrednio z systemu wysyłane są wiadomości i zlecenia, a zwrotnie otrzymywane są statusy z raportami z realizacji. Dzięki systemowi alertowania, użytkownik może szybko reagować na sytuacje kryzysowe. W efekcie rośnie liczba transportów, które możesz obsługiwać jednocześnie. 

Komunikacja z telematyką i mapa cyfrową

Integracja z systemami zewnętrznymi ma służyć przede wszystkim automatyzacji pracy i redukcji błędów związanych z ręcznym wpisywaniem danych. Dzięki komunikacji aplikacji Dyspozytor z telematyką lub aplikacją mobilną oraz mapą cyfrową dysponujesz rzetelną informacją na temat realizowanego transportu, masz kontrolę nad wykonywaną trasą oraz panujesz nad czasem poświęconym na nadzór nad wykonywanymi zleceniami. 

Kluczowe funkcje

 • Interaktywny i przyjazny grafik dyspozytora
 • Planowanie transportu uwzględniające m.in. km dolotowe, profil pojazdu, wymagane wyposażenie, czas pracy kierowcy
 • Wyznaczanie trasy (korytarza) z wykorzystaniem mapy cyfrowej
 • Wymiana danych i wiadomości z rozwiązaniami telematycznymi i aplikacją mobilną
 • Wysyłka zleceń
rozwiń
 • Odbiór i śledzenie statusów wraz z raportami realizacji
 • Alerty dotyczące negatywnych zdarzeń podczas realizacji zlecenia, w tym ETA
 • Przekierowania wiadomości na SMS/email
 • Analiza jakości pracy na podstawie porównania danych planowanych i rzeczywistych

Do pobrania

Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Dziękujemy za wypełnienie formularza. Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana
kontakt

Zamów prezentację produktu

Skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

do góry