Polityka prywatności dla aplikacji mobilnej

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi wykorzystującemu aplikację mobilną mSPEED  firmy interLAN Sp. z o.o. Sp.k

2. Aplikacja mSPEED jest instalowana na urządzeniach mobilnych, a w szczególności na telefonach komórkowych i urządzeniach PDA, po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Google Play.

3. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:

3.1. Identyfikator użytkownika, który służy do autoryzacji w systemie SPEED. Dane przechowywane są na urządzeniu do momentu odinstalowania aplikacji lub zalogowania innego użytkownika.
3.2. Identyfikator urządzenia mobilnego. Jest on wykorzystywany w procesie wysyłania informacji z urządzenia mobilnego do systemu SPEED.
3.3. Pozycje GPS, jeśli w ramach wdrożenia są wymagane. Wykorzystywane są w procesie wysyłania informacji z urządzenia mobilnego do systemu SPEED, gdzie są dalej przetwarzane. 

4. Komunikacja między aplikacją mobilną, a systemami interLAN odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

5. W zależności od zakresu wdrażanych funkcji, aplikacja mSPEED może uzyskać dostęp do wybranych uprawnień na urządzeniu mobilnym. Mogą to być:
5.1. informacje o położeniu, jeśli użytkownik korzysta z nawigacji w celu dotarcia do adresu docelowego lub niezbędna jest informacja o aktualnej pozycji załadunku lub rozładunku, aktualnej pozycji szkody lub aktualnej pozycji przekazania pojazdu. Użytkownik w celu realizacji tych funkcji aplikacji, musi uprzednio wyrazić zgodę na uzyskaniu przez aplikację informacji o aktualnej pozycji pojazdu,
 5.2. dane z listy kontaktów znajdujących się w książce adresowej w przypadku wysyłania wiadomości. Możliwość wykorzystywania komunikacji SMSowej niezbędna jest na etapie konfiguracji aplikacji mobilnej oraz do wysyłania powiadomień dotyczących statusów realizacji zadań, w tym podjęcia i dostawy,
5.3. dostęp do aparatu fotograficznego, niezbędny w przypadku skanowania dokumentów CRM, faktur zakupu lub szkód pojazdu.
6. Każdy użytkownik aplikacji mobilnej może w dowolnym momencie ograniczyć uprawnienia aplikacji mobilnej przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

7. Aplikacje mobilne nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.

8. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie.

10. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na:biuro@interlan.pl


Artykuły z tej kategorii

Polityka prywatności

DO GÓRY